cedillas ایران آمریکا اسرائیل اسرائیل

cedillas: ایران آمریکا اسرائیل اسرائیل بین الملل اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل

گت بلاگز اخبار اجتماعی چند درصد شاغلان ایرانی اوضاع استاندارد ندارند؟

بررسی های آماری نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردان ایرانی جهت گذران زندگی محبورند بیش از یک شیفت کار کنند.

چند درصد شاغلان ایرانی اوضاع استاندارد ندارند؟

چند درصد شاغلان ایرانی اوضاع استاندارد ندارند؟

عبارات مهم : ایران

نرخ بیکاری به بیش از 12 درصد رسید

بررسی های آماری نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردان ایرانی جهت گذران زندگی محبورند بیش از یک شیفت کار کنند.

چند درصد شاغلان ایرانی اوضاع استاندارد ندارند؟

به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران نشان می دهد در حالی که اوج بودن قیمت بیکاری یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور تلقی می شود، بیش از نیمی از جمعیت شاغل نیز اوضاع مساعدی را در بازار کار دارا نیستند. همین امر خود در کنار اوج بودن قیمت بیکاری یکی از آسیب های مهم بازار کار کشور عزیزمان ایران تلقی می شود.

بر این اساس در حالی که قیمت بیکاری در بهار امسال به بیش از 12 درصد زیاد کردن یافته است،بررسی ها نشان می دهد که 10.2 درصد از شاغلین، اوضاع اشتغال ناقص را دارا هستند؛ این بدان معنی است که این افراد هر چند شاغل محسوب می شوند ولی دارای کاری موثر با حقوق مکفی نیستند.

بررسی های آماری نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردان ایرانی جهت گذران زندگی محبورند بیش از یک شیفت کار کنند.

فصلی بودن بعضی مشاغل، نبود شرایطی جهت یافتن شغلی با ساعات کار زیاد و … باعث شده است است این افراد کم تر از 44 ساعت در هفته فعالیت داشته باشند که همین امر پایین تر بودن سطح دستمزد این گروه را در قیاس با درآمد ناشی از اشتغال کامل رقم زده است .

کارشناسان معتقدند، افرادی که اشتغال ناقص دارند، مترصد یافتن شغلی هستند که بتواند شغل دائم محسوب شود، به این ترتیب در صورت یافتن وقت شغلی این افراد به واسطه آشنایی با بازار کار و همچنین سابقه کاری، شانس بیشتری در یافتن شغلی دائم نسبت به بیکاران مطلق دارند.

بحران بیکاری در کشور عزیزمان ایران یکی از جدی ترین بحران های اقتصادی – اجتماعی تلقی می شود و سیاستگذاری ها جهت غلبه بر این مسئله در دستور کار قرار دارد.

شاغلان تمام وقت

چند درصد شاغلان ایرانی اوضاع استاندارد ندارند؟

در کنار این افراد،گروهی نیز هستند که جهت کسب درآمد مکفی متناسب با نیازهایشان مجبورند بیش از 49 ساعت در یک هفته فعالیت کنند. سهم این جمعیت از بازار کار کشور عزیزمان ایران بسیار بالاست. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته سهم شاغلین 15 ساله به اوج با ساعت کار بیش از 49 ساعت در هفته ، 40.9 درصد از کل جمعیت شاغلان ایرانی محسوب می شود.

این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور عزیزمان ایران سهم شاغلانی با فعالیت بیش از استاندارد بسیار بالاست. البته علت این امر ، پایین بودن سطح دستمزد در قیاس با هزینه ها در کشور است.به عبارت دیگر عقب ماندگی طولانی مدتدستمزد و تورم ساختاری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران که رشد هزینه ها را به طور دائم و هر ساله رقم می زند، خود عاملی است که باعث می شود بسیاری از شاغلان مجبور باشند بیش از یک شیفت در روز کار کنند.

بررسی های آماری نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردان ایرانی جهت گذران زندگی محبورند بیش از یک شیفت کار کنند.

این اوضاع کیفیت زندگی را کم کردن داده و مهارت های اجتماعی فرد را تقلیل می دهد. در حالی که 16.1 درصد از زنان شاغل در کشور عزیزمان ایران بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند، این قیمت در میان مردان شاغل به 46.4 درصد می رسد.

به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از مردان ایرانی جهت گذران زندگی محبورند بیش از یک شیفت کار کنند. این امر به عقیده بسیاری از کارشناسان خود باعث می شود خانواده با بحران هایی در غیاب مرد خانواده روبرو شود.

چند درصد شاغلان ایرانی اوضاع استاندارد ندارند؟

سهم کسانی که بیش از استاندارد فعالیت می کنند در شهرها بیش از روستاهاست به طوری که در شهرها 42 درصد شاغلان و در روستاها 37.9 درصد شاغلان بیش از 49 ساعت در هفته فعالیت می کنند.

واژه های کلیدی: ایران | بیکاری | فعالیت | ایرانی | استاندارد | بازار کار | نرخ بیکاری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs